ව්‍යාපාර අසාර්ථක වන්නේ ඇයි?

තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් අරඹා, එය දියුණු කර ලාභදායී ලෙස පවත්වාගෙන යාම පහසු දෙයක් නොවේ. එය අභියෝගාත්මක කාර්යයකි. එයට ඔබ සුදානම්ද?

මතක තබාගන්න. වර්ෂයකට ලොව පුර දහස් ගණන් ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙනවා.

පාරිභෝගිකයා ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උනන්දු නොවන ව්‍යාපාරයකට පැවැත්මක් නැත. පාරිභෝගිකයින්ට ආචාරශීලී හා ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම අවශ්‍යයි. සේවකයින්ට හොද වැටුප් හා දීමනා ගෙවා සේවයක් පවත්වා ගැනීමට ඔවුන් මෙහෙයවිය යුතුය.

ඔබේ ව්‍යාපාරය අසාර්ථක වීමට බලපාන සාදක

ඉතා දුර්වල සැලසුම්

ස්වයං දැක්මක් තිබෙන ව්‍යාපාර සැලසුම් නොමැති විට ව්‍යාපාරය සාර්ථක කර ගැනීමට අසීරු විය හැක.
අපේක්ෂා කල හැකි සියලු බාධක හා අවදානම් සැලසුම් සකස් කිරීමේදී සැලකිල්ලට නොගැනීම ද ව්‍යාපාරයක් අසාර්ථක වමට හෙතු විය හැක.

ඇතිවිය හැකි අනතුරු, ආන්තරයන් හා අවදානම් කල් ඇතිව දැක සුදුසු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග යෙඉද්ම රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීම, විකල්ප ව්‍යාපාර සැලසුම් පවත්වා ගැනීම, අඛණ්ඩව ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙනයෑමේ සැලසුම් හා හදිස්සි අවස්ථාවකදී ගැනීම පිණිස තැම්පත් ධනයක් තබා ගැනීම වැනි තමන්ට ගැලපෙන සුරක්ෂිත ක්‍රමයක් අනුගමනය කල යුතුය.

එවැනි සැලසුමක් නැතිවිට අනපේක්ෂිත හනියකදී මුළු ව්‍යාපාරයම නැතිවී යාමට පුලුවන

ව්‍යාපාර තොර ගැනීමේ දුර්වලතා

ව්‍යාපාර සාර්ථක වීමට උවමනා සාධක ගැන සොයා නොබලා වෙනත් කෙනෙක් කරන දෙයක් හෝ අසා ඇති දෙයක් අනුව ව්‍යාපාර තොරා ගන්නා අය බොහෝ විට අසාර්ථක වේ.

ව්‍යාපාර දැනුම

ව්‍යාපාරයට අදාල මුලික දැනුම හා පළපුරුද්ද නොමැතිව ආරම්භ කරන ව්‍යාපාර සාර්ථක කර ගැනීම අසීරුය.

ශිල්පීය දැනුම, වෙනස්වන තාක්ෂණය, නව දැනුම හා තාක්ෂනය, කාලීනව දියුණුවන දැනුම හා ශිල්ප ක්‍රම එක්ව නොයන ව්‍යාපාරයක් තරගකාරී වාතාවරණය තුළ පසෙකට තල්ලුවී යයි.

කළමනාකරණ ගැටළු

අසාර්ථක වූ ව්‍යාපාර වලින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් දුෂ්කරතා වලට මුහුණ දී ඇත්තේ දුර්වල කළමනාකරණය හේතුවෙනි.

ව්‍යාපාරයේ අරමුදල්, සේවකයන් , භෞතික වස්තූන්, කාලය හා කාලීන තොරතුරු නිවැරදි ලෙස කළමනාකරණය කර ගැනීමට නොහැකිවීම අසාර්ථකත්වයේ මුලයි.

දුර්වල ව්‍යවසායකත්වය

ව්‍යාපාරිකයා තුළ ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ නොමැතිවීම කොපමණ අරමුදල් යෙදවුවත් ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගැනීම අසීරුවේ.

මුල්‍ය දුර්වලතා

මුදල් ගණුදෙනු පිළිබද කිසිවක් සටහන් කර තබා නොගන්නා ව්‍යාපාරයක් අසාර්ථක වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩියි.

ගිණුම් තබාගෙන නැති බැවින් යම් අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරයේ පවතින මූල්‍ය තත්ත්වය ගැන කිසිවක් නොපෙනෙන බැවිනි. එවැනි තත්ත්වයකදී ව්‍යාපාරය සතු මුදල් ව්‍යාපාරිකයාගේ පුද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගැනීම නිසා මුදල් අව භාවිතය සිදුවිය හැක. ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යෑමට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ව්‍යාපාරය තුලට නොලැබීමෙන් එය මූල්‍ය අර්බුදවලට ලක් වී, අසාර්තකවිමට පුළුවන

මූල්‍ය විනට නැති පුද්ගලයා ව්‍යාපාරය සතු සම්පූර්ණ ධනය තම ධනය ලෙස සලකා හිතු පරිදි වියදම් කරයි. එසේම අනවශ්‍ය අහිතකර මූල්‍ය තීරණ ගනී.එවැනි ව්‍යාපාර බංකොලොත් වේ. මේ නිසා ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය දැනගැනීම සදහා ගිණුම් පොත් තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

දැනුමපිරි තවත් අලුත් ලිපියකින් නැවත හමුවෙමු.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *